در حال بارگذاری ...
 • اهدای جوایز ویژه در بخش های بین الملل و محیطی

  - جایزه ویژه بین الملل
  برگزیده:
  نمایش «خانه ابری» به کارگردانی مشترک «سیامک احصایی» و «حمید پوراذری»از ایران
  نمایش «همسرایی یتیمان» به کارگردانی «جرزی زون» از لهستان

   

  - جایزه ویژه محیطی
  گروه نمایش «بزم و رزم» به کارگردانی «ابوالفضل طبسی» از سبزوار
  نظرات کاربران